Coaching Programs

FOR SALES EXECUTIVE

โค้ชชิ่งและเทรนนิ่งนักขายอสังหาริมทรัพย์

NEURO Property Academy เล็งเห็นว่า ความสำเร็จในงานขาย มาจากการพัฒนา ทักษะการขายที่ดีเลิศ (Excellent Sales Skill)
ผนวกกับ การดึงศักยภาพ พลังภายในที่เข้มแข็ง
(Inner Resources) เราจึงนำ ศาสตร์และศิลปะของ
Neuro Linguistic Programming (NLP) และ Coaching
มาใช้ เพื่อให้การเทรนนิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

"ความสำเร็จเกิดขึ้นจากภายใน"

คุณเคยคิดมั้ยว่าทำไม ? 

NEURO ช่วยเพิ่มยอดขาย ?

  • คุณเคยชะงัก พูดไม่ออก ในช่วงการเจรจาต่อรอง แต่พอนั่งคิดย้อนเวลากลับไป ก็รู้ว่าควรจะพูดอะไร ?

  • ทำไม นายหน้าอสังหา ฯ / เซลล์ขายบ้าน บางคน ทำเงินได้ดี แต่ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพด้วยเหตุผลที่ว่า รับความเครียดทนแรงกดดันไม่ไหว ?

  • เคยมั้ย ที่พอเราไม่ถูกชะตากับลูกค้าคนไหน เราก็มักจะขายไม่ได้ ?

  • กี่ครั้งแล้วที่คุณตั้งเป้าหมาย แล้วทำไม่สำเร็จ หมดแรงเสียก่อน ?

  • ทำไม ลูกค้าบางคนวางมัดจำแล้ว แต่ในที่สุดเปลี่ยนใจไม่ซื้อ ?

  • ทำไมนายหน้ามือใหม่ไฟแรงหลายคน ขายดี มากกว่านายหน้าที่อยู่ในวงการมานานแล้ว ?

NEURO Property Academy ใช้ ศาสตร์ Neuro Linguistic Programming (NLP) ซึ่งเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยา เป็นกุญแจแห่งการเรียนรู้ที่ทรงพลัง เพื่อให้นายหน้า / ทีมขาย / ผู้จัดการขาย / เจ้าของโครงการสามารถไขเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรค เมื่อคุณได้เรียนรู้การปลูกฝัง วิธีคิด วิธีใช้ภาษาและการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบการคิดใหม่ที่ทรงพลัง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้านของชีวิต

การมองสถานการณ์ในหลาย ๆ มิติ การคิดต่างมุม จะช่วยให้นายหน้า ทีมขาย สามารถรักษาระดับความมั่นใจของตัวเองไว้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้สามารถแก้โจทย์ และดูแลลูกค้าได้แบบ 100% แม้ว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดันที่ตัวเองรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ หรือคำปฏิเสธที่ทำให้ตัวเองรู้สึกบั่นทอน

Coaching ช่วยให้ลูกค้าพอใจและบอกต่อ ?

NEURO Property Academy ใช้หลักโค้ชชิ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับ ลูกค้ามากที่สุด "นายหน้าสไตล์โค้ช" เน้นทักษะการสร้างสัมพันธ์อันดี (Rapport) การสังเกต (Calibrating) ทักษะการฟัง (Listening Skill) และการตั้งคำถาม (Questioning) เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ขณะเดียวกัน ตัวนักขายเองยังคงรักษาระดับแรงจูงใจ (Motivate) ไฟ พลังในการดูแลลูกค้า ให้อยู่ในระดับสูงเสมอ

ขายได้สำเร็จ ขายอย่างมีกลยุทธ์

© บริษัท แอคคอมแมกซ์ จำกัด 3388/93 ชั้น 25 อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทย

NEURO PROPERTY Academy
NEURO PROPERTY Academy
NEURO PROPERTY Academy
CoachJaneJanjira
Jane Janjira
@neuroproperty
063 - 891 - 5159